Collage Weidemann

weidemann.jpg Som journalist på Lillehammer fulgte Oddvar Rakeng Jakob Weidemann på nært hold i tretti år. Han forteller om samtalene de to hadde over kaffekrusene på Ringsveen - om Weidemanns lokale utsmykningoppdrag og utstillinger i hovedstaden og ute i Europa. Samtalene dreide seg også om det nlå lysets poetiske bærekraft, om det ildrøde og kjærligheten, om julefeiring og skjellsettende barndomsminner, om opp- og nedturer, kunst og samtid. Rakeng fremstiller Weidemann som et generøst og omsorgsfullt menneske med forkjærlighet for det enkle, naturlige og jordnære og en som gjennomskuet falske fasader. Jakob Weidemann kjente til Rakengs planer om å skrive bok om ham, men ønsket at den skulle komme først etter hans bortgang. Et personlig og nært møte med en stor kunstner. En collage med lokal koloritt.