Grenseskogenes Peer Gynt

Ornelund.jpg

Inspirert av Ludvig Ørnelund (1895-1984), skogsoriginalen som levde hele sitt liv i Ankerfjella mot svenskegrensen i Aremark øst for Halden.

Et særtrekk ved denne mannen var hans unike fortellerevne og iboende dktertrang. I haldendistriktet går det fortsatt frasagn om hans historier. Ludvig møtte Huldra flere ganger og han ble valgt til generalsekretær i Elgoksenes Forening.

Bokens hovedperson var kjentmann for størrelser som Kong Haakon, kronprins Olav og Fridtjof Nansen, Nini Roll Anker og andre når Ankerfamilien på Rød Herregård i Halden hadde jaktsammenkomster.

Forfatteren Oddvar Rakeng møtte Ørnelund flere ganger under sin journalistperiode 1960-64 i Smaalenenes Amtstidende i Halden.

Bestillingsinfo

Boken finnes i bokhandelen eller direkte fra Snøfugl Forlag, mail: snoefugl@online.no