Han som etterforsket Quisling

-Historien om politimester Simon Østmoe

oestmoe.jpg "Han som etterforsket Quisling" -Historien om politimester Simon Østmoe. Simon Østmoe (1901-1994) var sønn av den driftige storkjøpmannen Peder
 Østmoe i Elverum.

Etter juridisk embetseksamen arbeidet Simon Østmoe som
dommerfullmektig, politifullmektig og politiinspektør i Østerdal og
 Glåmdalsdistriktene, Bergen, Hamar og Oslo.
Våren 1945 ble han av riksadvokaten bedt om å lede etterforskningen mot
 Vidkun Quisling. 
I 1946 tiltrådte Østmoe stillingen som politimester ved Gudbrandsdal
Politikammer i Lillehammer. Han ble pensjonist i 1970.
Oddvar Rakengs biografi viser hans arbeid med den krevende Quislingsaken,
et oppdrag Østmoe løste med stor menneskelig innsikt og faglig dyktighet.
Samtidig er boken et stykke arbeidslivshistorie fra politietaten. 


Bestillingsinfo

"Han som etterforsket Quisling" kan bestilles direkte fra Thorsrud Lokalhistorisk Forlag,Suttestadvegen 4, 2600 Lillehammer. Tlf. 61 26 01 06, Telefax 61 26 01 10 eller i bokhandelen.