Hverdagsinnspill

Hverdagsinnspill.jpg
Hverdagsinnspill inneholder en liten samling essays skrevet av Brit Rakeng og Oddvar Rakeng, som er to eldre, relativt oppegående samfunnsborgere med interessen for nær-og fjernmiljø intakt.
Hvor ble det egentlig av de vise gamle? Hvor ble det av respekten for den aldrende hjernen som per definisjon er «istand til å ta inn mer informasjon og har et bredere fokus for oppmerksomhet enn ungdommen»?